Skip to main content

U Optiwelli radimo niz detaljnih testova kako bismo se uverili da je CMTS koji ste primili u odličnom radnom stanju. Sledeća lista će Vam detaljnije prikazati šta radimo da bismo obezbedili vrhunski kvalitet:

Fizički pregled i REMONT

●     Farbanje okvira, šasije, ukoliko je neophodno
●     Zamena nedostajućih delova, kao što su zavrtnji, poklopci
●     Zamena često kvarljivih delova, kao što su igle, kablovi
●     Vizuelna kontrola štampanih ploča, kako bismo bili sigurni da su netaknute

Funkcionalni testovi i dijagnostika:

●     Uključivanje i test pokretanja
●     Povratak na fabrička podešavanja
●     Testiranje memorije i fajlova sistema
●     Detaljna dijagnostika na svim komponentama

RF i testovi konekcije

●     Merenje jačine i kvaliteta RF signala na svakom downstream RF portu
●     Provera return-path veze na svakom upstream portu
●     Test povezivanja uz korišćenje pravih modema
●     Verifikacija mogućnosti vezivanja kanala
●     Provera Ethernet-a i SFP/KSFP portova

Stres test

●     Provera stabilnosti pod opterećenjem, spajanjem serije modema sa konstantnim, maksimalnim saobraćajem
●     Testiranje protoka
●     Provera mogućih grešaka na svim interfejsima

Kontakt optiwella

Lager adresa / Sedište:

  • company-iconNaziv firme: Optiwella D.o.o. Ada
  • streetAdresa: Maršala Tita B.B.
    24430 Ada
    Srbija
  • phone-iconTelefon kancelarija: +381 65 2232 080
  • logisticLogistika: fuvar@optiwella.com
  • sale-iconProdaja / opšta pitanja: info@optiwella.com

Kontakt forma